Preloader

Hemstädning Stockholm

  I priset ingår rengöringsmedel och mikrofiber trasor
  Yta:
  Hur ofta vill du ha städat?
  Specialerbjudanden
  Vi inleder gärna ett städabonnemang med en storstädning. Detta är ett bra sätt att börja på ruta ett och sen underhålla hemmet med kontinuerlig städning.
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  Pris för störstädning efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  1/5 - Hur?
  FORTSÄTT
  Välj tillläggstjänster
  Byte Av Sängkläder (25kr/styck)
  *Avgiften för tjänster markerade med en asterisk läggs inte till beloppet i räknaren utan debiteras varje gång en städning utförs. Om du inte använder den valda tilläggstjänsten under en viss vecka kommer du inte att debiteras.
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  2/5 - Tilläggstjänster
  FORTSÄTT
  STÄDDATUM
  *Välj vilken dag du föredrar städning
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  3/5 - När?
  FORTSÄTT
  KONTAKTINFORMATION
  *Vi behöver ditt personnummer främst för att kunna göra rutavdrag, men även för att veta vem som är betalningsansvarig vid beställning.
  ADRESS
  ÖVRIG INFORMATION/RABATTKOD
  Lägg till bild
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  4/5 - Kontaktinformation
  FORTSÄTT

  Bokningsvillkor för utförande av städtjänster

  1. Allmänt
  Nedanstående villkor reglerar avtalet mellan beställaren och Kristall Service i Stockholm AB hädanefter kallad leverantören.

  1.1 Begreppsbestämningar
  Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.

  Leverantör: Den som utför tjänsten.

  2. Ansvar
  2.1 Leverantör
  * Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.

  * Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.

  * Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (hemstädnings checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.

  * Vid hemstädning premium förser leverantören nödvändiga städprodukter som behövs för att utföra tjänsten.

  * Vid hemstädning premium rengör/avkalkar leverantören diskmaskinen och tvättmaskinen en gång i kvartalet.

  2.2 Beställaren
  * Beställaren tillhandahåller belysning och el i varje rum (extra viktigt under vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb) och tillgång till varmt och kallt vatten, uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.

  * Beställaren tillhandahåller utrustning för tjänstens utförande såsom strykjärn, fungerande dammsugare med tillbehör samt toalettborste.

  * Beställaren skall se till att material såsom moppar och mikrofiberdukar som används av leverantören vid tjänstetillfället tvättas mellan tillfällena.

  * Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till med frågor och rapportering.

  * Beställaren kan beställa tilläggtjänster enligt de priser som finns i kalkylatorn. Beskrivning av tjänster finns i punkt 13 i storstädnings avtalet.

  3. Betalning
  * Betalning sker till leverantörens bankgiro, bankkonto eller Swish. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.

  * Leverantören utfärdar en månadsfaktura den 1:a varje månad. Faktura skickas som standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr) eller på Kivra.

  * Vid försenad betalning utgår en påminnelse. Den första påminnelsen är kostnadsfri. Nästa påminnelse (efter 10 dagar) kostar 60kr. Vid försenad betalning efter en månad utgår dröjsmålsränta enligt lag.

  4. Pris
  * Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.

  5. Prisjustering
  * Vid förändring av leverantörens kostnader för personalens löner och förmåner enligt lag eller kollektivavtal, allmänna försäkringar, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter, äger denne rätt att justera avtalat pris för pågående entreprenad. Prisjusteringen sker första december varje år enligt SCB Städindex.

  6. Avbokningar
  * Beställaren kan avboka hemstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs minst 24 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 24 timmar innan resulterar i att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället. Alternativt kan städtillfället om möjligt bokas om i samråd med leverantören.

  7. Uppsägning
  * Beställaren kan säga upp abonnemangstjänst gällande tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningstiden är två veckor för städningar varje & varannan vecka samt fyra veckor för var fjärde vecka. Avbokningar kan inte göras under uppsägningstiden. Uppsägning av avtal skall skicka via e-post till info@kristallservice.se

  8. Ångerrätt
  * Beställaren har rätt att frånträda avtalet om beställaren meddelar leverantören om detta inom (14) dagar från första städtillfället. Frånträdda avtalet skall skickas via e-post till info@kristallservice.se

  * Vid frånträde från avtalet har beställaren inte rätt till rabatter och erbjudanden.

  9. Erbjudanden
  50 % rabatt på din första hemstädning

  * Erbjudandet gäller endast nya kunder.

  * Erbjudandet gäller endast för hemstädning.

  * Erbjudandet gäller endast kunder som bokar regelbunden städning varje vecka eller varannan vecka för minst två månader.

  * Rabatten kommer att dras av från månadsfakturan efter att alla villkor är uppfyllda.

  50 % rabatt på din första hemstädning för rekommendation

  * Erbjudandet gäller endast för våra stamkunder.

  * Erbjudandet gäller endast för hemstädning.

  * Erbjudandet gäller även kontor.

  * Den nya kunden från en rekommendation måste samarbeta med oss i minst två månader, med hemstädning varje vecka eller varannan vecka för att erbjudandet ska gälla för stamkunden.

  * Rabatten kommer att dras av från månadsfakturan efter att alla villkor är uppfyllda.

  Fönsterputs för stamkunder

  * Erbjudandet gäller endast för våra stamkunder.

  * * Priset efter Rut-avdrag.

  * Erbjudandet gäller endas för fönsterputsning på städdagen.

  * Rabatten kommer att dras av från månadsfakturan efter att alla villkor är uppfyllda.

  Storstädning med fönsterputs

  * Erbjudandet gäller endas för fönsterputsning under storstädning.

  * Erbjudandet gäller för våra stamkunder och nya kunder.

  * Rabatten kommer att dras av från månadsfakturan efter att alla villkor är uppfyllda.

  10. Röda dagar
  * Leverantören utför normalt inte arbete på arbetsfria dagar, s.k. röda dagar. Städtillfällen som infaller på röda dagar kan ombokas till annan helgfri vardag i samråd med leverantören.

  11. Nycklar
  * Beställaren ska tillhandahålla leverantören nödvändigt antal nycklar, brickor och larmkoder. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska levereras till leverantörs kontor. Varje nyckel kommer att markeras med ett unikt nummer med en SSF-bricka. Som kund kommer du att få information om ditt nyckelnummer i vårt system. Efter avslutat arbete förvaras nycklarna på en säker plats.

  12. Försäkring
  * Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla en försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor. Det åligger beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  13. Information
  * Det åligger beställaren att skriftligen informera leverantören om beställarens regler och föreskrifter som berör leverantörens utförande av avtalade tjänster. Det åligger även beställaren att informera leverantören om eventuella förändringar som påverkar utförandet av tjänsten, t.ex. ombyggnad etc.

  14. Tillägg
  * Leverantören kan byta sängkläder. Tjänster kostar 50kr/styck efter Rut-avdrag.

  * Leverantören kan rengöra ugn invändigt. Tjänster kostar 275kr efter Rut-avdrag.

  * Leverantören kan rengöra kylskåp och frysskåp invändigt. Beställaren ska stänga av och avfrosta kylen/frysen minst 4 timmar innan städtillfället. Tjänster kostar 200kr efter Rut-avdrag.

  * Leverantören kan vattna blommorna. Tjänster kostar 50kr efter Rut-avdrag

  * Leverantören kan stryka kläderna. Tjänster kostar 200kr/timme efter Rut-avdrag.

  15. Övrigt
  * Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.

  * Beställaren samtycker till att leverantören kan skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om storstädning.

  1. Allmänt

  1.1 Begreppsbestämningar
  1.1.1 Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
  1.1.2 Leverantör: Den som utför tjänsten.

  **1.2 Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till med frågor och rapportering.

  2. Ansvar

  2.1 Leverantör
  2.1.1 Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.
  2.1.2 Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.
  2.1.3 Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.
  2.1.4 Leverantören tillhandahåller nödvändig utrustning och städprodukter som behövs för att utföra tjänsten.
  2.1.5 Leverantören kan arbeta på en höjd av upp till 4 meter. Beställaren måste boka tillvalet lång stege om de vill ha sådan städning. I annat fall kommer leverantören att arbeta på höjder upp till 2 meter.
  2.1.6 Leverantören dammtorkar bara väggar enligt den checklista som ingår i flyttstädningen. Det betyder att leverantören inte har möjlighet att ta bort fläckar eller märken som inte går bort med en dammtrasa.
  2.1.7 Leverantören rengör inte vattenlås i flyttstädning.

  2.2 Beställaren
  2.2.1 För flyttstädning ska lägenheten stå tom, utan möbler (om inget annat överenskommits).
  2.2.2 Beställaren ska stänga av och avfrosta kylen/frysen minst 5 timmar innan städtillfället.
  2.2.3 Beställaren ska skjuta ut tunga vitvaror som spis, kylskåp, tvättmaskin för att få städat bakom dem då vår personal ej flyttar på vitvaror eller annat möblemang.
  2.2.4 Beställaren ska montera bort front på badkaret så att vi kan städa under badkaret så gott vi kan.
  2.2.5 Ugn som har dubbla glas ska kunden montera bort innan för att vi ska kunna städa mellan dem.
  2.2.6 Beställaren tillhandahåller belysning och el i varje rum. Extra viktigt under vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb. I de fall där belysning ej finns kan inte garanti lämnas på jobbet.
  2.2.7 Beställaren skall tillhandahålla leverantören tillgång till varmt och kallt vatten, uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.
  2.2.8 Om leverantören märker något som utgör ett hot mot de anställdas hälsa eller liv kommer han eller hon att meddela kunden. I detta fall kommer arbetet inte att utföras inom en meter eller förrän problemet är åtgärdat.
  2.2.9 Beställaren ska flytta möblerna/lådorna som finns kvar i lägenheten för att säkerställa en åtkomst på minst 1,5 meter till fönstren.

  3. Pris

  3.1 Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  3.2 Leverantören utfärdar faktura dagen efter flyttstädning utförts. Faktura skickas som standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr).
  3.3 Betalning sker till leverantörens bankgiro. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.
  3.4 Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag.
  3.5 Fönsterputsning av normala fönster ingår i flyttstädningen. Om fönstren är många, svåråtkomliga, stora, höga, har fasta spröjs eller på annat sätt är svårare än vanligtvis så tillkommer en extra kostnad vilket avtalas innan städningen påbörjas. Persienner ingår ej i priset.
  3.6 Vid hårt nedsmutsad bostad kan leverantören inte utföra flyttstädningen fullt ut till det avtalade priset vilket är baserat på ett normalsmutsigt boende. Ifall en hårt nedsmutsad bostad förekommer debiteras beställaren för en tilläggstid. Beställaren väljer själv att godkänna tilläggstiden.
  3.7 Skulle beställaren inte godkänna tilläggstiden kommer städningen enbart att utföras i de timmar som motsvarar det avtalade priset. Extra städning som kallas grovstädning kostar det 270kr efter RUT-avdrag och läggs till på fakturan.

  4. Avbokningar Beställaren kan avboka flyttstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs minst 72 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 72 timmar innan resulterar i att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.

  5. Nycklar Beställaren ska tillhandahålla leverantören erforderligt antal nycklar, brickor och larmkoder. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska levereras till leverantörs kontor. Efter flyttstädning utförts ska beställaren hämta nycklarna eller samtycka till att nycklarna lämnas i brevlådan.

  6. Garanti
  6.1 Leverantören lämnar 24h garanti efter utförd flyttstädning. Garantin gäller endast om lägenheten stod tom utan möbler eller flyttlådor.
  6.2 Vid anmärkning åtar sig leverantören att lösa det inom 3 arbetsdagar (exlusive helger).

  7. Slumpmässiga fall
  7.1 Leverantören kan bli försenad pga. oförutsedda händelser såsom köer, trafikolyckor eller liknande och detta är ingenting vi kompenserar för om inte felet ligger på vår sida enligt det som står i konsumenttjänstlagen.
  7.2 Leverantören försöker informera i god tid och gör vårt ytterst bästa för att hitta bästa möjliga lösning.
  7.3 Om beställare inte kan vänta kan ni exempelvis låta bostaden stå olåst och uppge portkod, gömma en nyckel osv. Leverantören gör alltid sitt bästa för att hitta en lösning.
  7.4 Beställaren ska informera om förseningen så snart som möjligt. Om beställaren kontaktar oss kan leverantören vänta och debitera för varje påbörjad timme per person. Den kostar 500kr, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.
  7.5 Om beställaren inte informerar om förseningen får leverantören vänta max 20 minuter. Efter denna tid kommer beställaren att debiteras 100% av kostnaden för städtillfället.

  8. Försäkring
  8.1 Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor.
  8.2 Det åligger beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  9. Ändringar
  9.1 Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan parterna skall kunden från leverantören få skriftlig information om. Kund har rätt att frånträda avtalet om ändringarna eller tilläggen inte accepteras.

  10. Tillägg
  10.1 Leverantören kan städa garage, altan, förråd och balkong.
  10.2 Leverantören kan putsa fönster på helinglasad och halvinglasad balkong och glasräcke.

  11. Övrigt
  11.1 Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.
  11.2 Beställaren samtycker till att skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om flyttstädning.

  Integritetspolicy

  Hantering av personuppgifter Vi värnar om säkerheten kring era personuppgifter med största integritet och hänsyn. Vår webbplats är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Certifikatet är till för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar.

  Vilka uppgifter lagrar vi
  Vi samlar in information från dig när du gör en förfrågan, en beställning. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna

  Ändamålet med insamlingen
  Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi, för att kunna hantera och utföra din bokning, din förfrågan eller ditt ärende, måste behandla dina personuppgifter.

  Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vi sparar även information om vilka tjänster du köpt, frågat om och begärt pris på för att kunna upprätthålla en bra kundhantering, utveckla våra tjänster och för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

  Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter
  Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

  Cookie Policy
  Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt på hemsidan. Spårning görs med hjälp av cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats.Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Dessa används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

  Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

  Kontaktuppgifter
  Har du frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill du skicka en begäran.
  Mejl: info@kristallservice.se
  Telefon: 08321471
  Postadress: Gjuterivägen 13, 16867 Bromma

  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Priset är efter RUT-avdrag och kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  Tillbaka
  5/5 - Bekräftelse

  Har du inte huvudet till att städa hemma? Vi kommer till undsättning!

  Rena och välskötta rum är en önskan för var och en av oss men numera är det alltid bråttom. Därför är det svårt att hitta en stund för städning. Kristall Service kommer med svaret på detta problem genom att presentera ett erbjudande som valts individuellt för varje kund. Dessutom kan du till din standard Hemstädning Stockholm lägga till ett antal ytterligare tjänster som finns tillgängliga hos oss.

  Hemstädning med fast pris! I alla priser ingår i rengöringsmedel och trasor

  50% Rabatt på Hemstädning

  50% rabatt på din första hemstädning (gäller endast vid bokning av en cyklisk städning)

  När det gäller vår hemstädning stockholm är det enda du som kund behöver tänka på är att tvätta trasor och ha en fullt fungerande dammsugare hemma!

  Få reda på mer

  Lite fakta om Hemstädning Stockholm

  Fördelarna med Hemstädningstjänster i Stockholm är många. För det första ger det kunderna ett rent och organiserat hem utan att de behöver lägga sin egen tid på städning. Det sparar tid och energi som kan användas till andra viktiga uppgifter. För det andra bidrar regelbunden Hemstädning till att upprätthålla en hälsosam livsmiljö genom att eliminera damm, allergener och bakterier. För det tredje erbjuder professionella Hemstädningstjänster högkvalitativ städning tack vare välutbildad personal och effektiva städmöjligheter.

  Standard Hemstädningstjänst i Stockholm omfattar en omfattande rengöring av alla områden i hemmet. Det innefattar vanligtvis dammsugning och våtmoppning av golv, dammsugning av mattor, rengöring av möbler, dammsugning av stoppade möbler, rengöring av badrum inklusive toaletter, handfat, badkar och dusch samt rengöring av kök inklusive spisar, kylskåp och diskbänkar.

  Ja, vårt företag i Stockholm erbjuder flexibla Hemstädningstjänster som kan anpassas efter kundernas individuella behov och preferenser. Det innebär att kunderna kan välja hur ofta de vill ha städservice, vilka områden i hemmet som ska städas samt eventuella särskilda instruktioner de har för städpersonalen.

  Vårt företag i Stockholm garanterar hög kvalitet och noggrannhet vid utförandet av Hemstädningstjänster genom att anställa kvalificerad och erfaren städpersonal samt använda beprövade städmetoder och högkvalitativ utrustning och rengöringsprodukter. Dessutom genomför vi regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att varje städning uppfyller våra höga standarder.

  Hemstädningstjänster i Stockholm skiljer sig från andra städtjänster på marknaden främst genom sitt tillvägagångssätt och omfattning. Hemstädning fokuserar på regelbunden, grundlig städning av hemmet för att upprätthålla renlighet och ordning i vardagen. Andra städtjänster kan erbjuda mer specialiserade tjänster såsom kontorsstädning, efterrenoveringsstädning eller djuprengöring. Hemstädning är dock inriktad på att upprätthålla daglig renlighet och fräschhet i kundens hem.