Preloader

Visningsstädning

  Ta reda på hur mycket din städning kommer att kosta
  Yta:
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  1/5 - Hur?
  FORTSÄTT
  Välj tillläggstjänster
  Fönsterputs helinglasad balkong (kvm)
  Fönsterputs halvinglasad balkong (kvm)
  Fönsterputs glasräcke (kvm)
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  2/5 - Tilläggstjänster
  FORTSÄTT
  STÄDDATUM
  *Välj vilken dag du föredrar städning
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  3/5 - När?
  FORTSÄTT
  KONTAKTINFORMATION
  *Vi behöver ditt personnummer främst för att kunna göra rutavdrag, men även för att veta vem som är betalningsansvarig vid beställning.
  ADRESS
  ÖVRIG INFORMATION/RABATTKOD
  Lägg till bild
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  4/5 - Kontaktinformation
  FORTSÄTT

  Bokningsvillkor för utförande av städtjänster

  1. Allmänt
  Nedanstående villkor reglerar avtalet mellan beställaren och Kristall Service i Stockholm AB
  hädanefter kallad leverantören.
  1.1 Begreppsbestämningar
  Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
  Leverantör: Den som utför tjänsten.

  2. Ansvar

  2.1 Leverantör:
  * Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med
  beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.
  * Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (visningsstädning
  checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.
  * Leverantören förser beställaren med nödvändig utrustning och städprodukter som behövs
  för att utföra tjänsten.
  * Leverantören kan arbeta på en höjd av upp till 4 meter. Beställaren måste då boka tillvalet
  lång stege om de vill ha sådan städning. I annat fall kommer leverantören att arbeta på höjder
  upp till 2 meter.
  * Leverantören dammtorkar bara väggar enligt den checklista som ingår i visningsstädningen.
  Det betyder att leverantören inte har möjlighet att ta bort fläckar eller märken som inte går
  bort med en dammtrasa.

  2.2 Beställaren:
  * Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till
  med frågor och rapportering
  * Beställaren ska skjuta ut tunga vitvaror som spis, kylskåp, tvättmaskin för att få städat
  bakom dem då vår personal ej flyttar på vitvaror eller annat möblemang.
  * Beställaren ska montera bort front på badkaret så att vi kan städa under badkaret så gott vi
  kan.
  * Ugn som har dubbla glas ska kunden montera bort innan för att vi ska kunna städa mellan
  dem.

  * Beställaren skall förse leverantören med belysning och el i varje rum (extra viktigt under
  vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb) samt tillgång till varmt och kallt vatten,
  uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.
  * Beställaren kan beställa tilläggtjänster enligt de priser som finns i kalkylatorn. Beskrivning
  av tjänster finns i punkt 11 i storstädnings avtalet.

  3. Betalning
  * Leverantören utfärdar faktura dagen efter visningsstädning utförts. Faktura skickas som
  standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr).
  * Betalning sker till leverantörens bankgiro. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum.
  Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För
  det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader
  detta åsamkar leverantören.
  * Vid försenad betalning utgår en påminnelse. Den första påminnelsen är kostnadsfri. Nästa
  påminnelse kostar 60kr. Vid försenad betalning efter två veckor utgår dröjsmålsränta enligt
  lag.

  4. Pris
  * Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som
  beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren
  lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning, etc.
  * Fönsterputsning av normala fönster ingår i visningsstädning. Om fönstren är många,
  svåråtkomliga, stora, höga, har fasta spröjs eller på annat sätt är svårare åtkomliga än
  vanligtvis så tillkommer en extra kostnad (spröjs 3kr/spröjs, 20kr/3:e glasruta, utåtöppnande
  fönster 20 kr/fönster). Persienner ingår ej i priset. Fönsterputsning från utsidan är möjlig om
  temperaturen är över 0 grader. Beställaren måste lämna nödvändiga nycklar för att öppna
  fönstren.
  * Vid hårt nedsmutsad bostad kan leverantören inte utföra visningsstädning fullt ut till det
  avtalade priset vilket är baserat på ett normal smutsigt boende. Ifall en hårt nedsmutsad
  bostad förekommer debiteras beställaren för en tilläggstid. Beställaren väljer själv att
  godkänna tilläggstiden. Skulle beställaren inte godkänna tilläggstiden kommer städningen
  enbart att utföras i de timmar som motsvarar det avtalade priset. Extra städning som kallas
  grovstädning kostar 270kr efter RUT-avdrag och läggs till på fakturan.

  5. Avbokningar
  * Beställaren kan avboka visningsstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs
  minst 72 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 72 timmar innan resulterar i
  att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället, alternativt kan städtillfället om
  möjligt bokas om i samråd med leverantören.

  6. Nycklar
  * Beställaren ska förse leverantören med nödvändigt antal nycklar, brickor och larmkoder.
  Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska
  levereras till leverantörs kontor. Efter flyttstädning utförts ska beställaren hämta nycklarna
  eller samtycka till att nycklarna lämnas i brevlådan.

  7. Garanti
  * Leverantören lämnar 24h garanti efter utförd visningsstädning. Garantin gäller inte om det
  inte fanns tillgång till el eller belysning i lägenheten. Vid anmärkning åtar sig leverantören att
  lösa det inom 3 arbetsdagar (exlusive helger).

  8. Slumpmässiga fall
  * Leverantören kan bli försenad pga. oförutsedda händelser såsom köer, trafikolyckor eller
  liknande och detta är ingenting vi kompenserar för om inte felet ligger på vår sida enligt det
  som står i konsumenttjänstlagen. Leverantören försöker informera i god tid och gör vårt
  ytterst bästa för att hitta bästa möjliga lösning. Om beställare inte kan vänta kan ni
  exempelvis låta bostaden stå olåst och uppge portkod, gömma en nyckel osv. Leverantören
  gör alltid sitt bästa för att hitta en lösning.
  * Beställaren ska informera om förseningen så snart som möjligt. Om beställaren kontaktar
  oss kan leverantören vänta och debitera för varje påbörjad timme per person. Den kostar
  500kr, utan någon möjlighet till RUT-avdrag. Om beställaren inte informerar om förseningen
  får leverantören vänta max 20 minuter. Efter denna tid kommer beställaren att debiteras 100%
  av kostnaden för städtillfället.
  * Om leverantören märker något som utgör ett hot mot de anställdas hälsa eller liv kommer
  han eller hon att meddela kunden. I detta fall kommer arbetet inte att utföras inom en meter
  från faran eller förrän problemet är åtgärdat.

  9. Försäkring
  * Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för
  fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via
  Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor. Det åligger
  beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  10. Ändringar
  * Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i
  övrigt är avtalat mellan parterna skall kunden från leverantören få skriftlig information om.
  Kund har rätt att frånträda avtalet om ändringarna eller tilläggen inte accepteras.

  11. Tillägg
  * Leverantören kan städa garage, altan, förråd och balkong.
  * Leverantören kan rengöra ugn invändigt.
  * Leverantören kan rengöra kylskåp och frysskåp invändigt. Beställaren ska stänga av och
  avfrosta kylen/frysen minst 4 timmar innan städtillfället.
  * Leverantören kan rengöra köksskåp och lådor invändigt. Beställaren ska rensa ut varorna
  från skåpen och sedan packa dem, om inte annat avtalats.
  * Leverantören kan byta sängkläder. Beställaren ska lämna nya sängkläder på sängen för
  byte.
  * Leverantören kan tvätta fönstren. Fönsterputsning från utsidan är möjlig om temperaturen
  är över 0 grader. Beställaren måste lämna nödvändiga nycklar för att öppna fönstren.
  * Leverantören kan putsa fönster på helinglasad och halvinglasad balkong och glasräcke.
  Fönsterputsning är möjlig om temperaturen är över 5 grader.

  12. Övrigt
  * Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören
  har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.
  * Beställaren samtycker till att skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om
  flyttstädning.

  1. Allmänt

  1.1 Begreppsbestämningar
  1.1.1 Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
  1.1.2 Leverantör: Den som utför tjänsten.

  **1.2 Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till med frågor och rapportering.

  2. Ansvar

  2.1 Leverantör
  2.1.1 Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.
  2.1.2 Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.
  2.1.3 Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.
  2.1.4 Leverantören tillhandahåller nödvändig utrustning och städprodukter som behövs för att utföra tjänsten.
  2.1.5 Leverantören kan arbeta på en höjd av upp till 4 meter. Beställaren måste boka tillvalet lång stege om de vill ha sådan städning. I annat fall kommer leverantören att arbeta på höjder upp till 2 meter.
  2.1.6 Leverantören dammtorkar bara väggar enligt den checklista som ingår i flyttstädningen. Det betyder att leverantören inte har möjlighet att ta bort fläckar eller märken som inte går bort med en dammtrasa.
  2.1.7 Leverantören rengör inte vattenlås i flyttstädning.

  2.2 Beställaren
  2.2.1 För flyttstädning ska lägenheten stå tom, utan möbler (om inget annat överenskommits).
  2.2.2 Beställaren ska stänga av och avfrosta kylen/frysen minst 5 timmar innan städtillfället.
  2.2.3 Beställaren ska skjuta ut tunga vitvaror som spis, kylskåp, tvättmaskin för att få städat bakom dem då vår personal ej flyttar på vitvaror eller annat möblemang.
  2.2.4 Beställaren ska montera bort front på badkaret så att vi kan städa under badkaret så gott vi kan.
  2.2.5 Ugn som har dubbla glas ska kunden montera bort innan för att vi ska kunna städa mellan dem.
  2.2.6 Beställaren tillhandahåller belysning och el i varje rum. Extra viktigt under vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb. I de fall där belysning ej finns kan inte garanti lämnas på jobbet.
  2.2.7 Beställaren skall tillhandahålla leverantören tillgång till varmt och kallt vatten, uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.
  2.2.8 Om leverantören märker något som utgör ett hot mot de anställdas hälsa eller liv kommer han eller hon att meddela kunden. I detta fall kommer arbetet inte att utföras inom en meter eller förrän problemet är åtgärdat.
  2.2.9 Beställaren ska flytta möblerna/lådorna som finns kvar i lägenheten för att säkerställa en åtkomst på minst 1,5 meter till fönstren.

  3. Pris

  3.1 Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  3.2 Leverantören utfärdar faktura dagen efter flyttstädning utförts. Faktura skickas som standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr).
  3.3 Betalning sker till leverantörens bankgiro. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.
  3.4 Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag.
  3.5 Fönsterputsning av normala fönster ingår i flyttstädningen. Om fönstren är många, svåråtkomliga, stora, höga, har fasta spröjs eller på annat sätt är svårare än vanligtvis så tillkommer en extra kostnad vilket avtalas innan städningen påbörjas. Persienner ingår ej i priset.
  3.6 Vid hårt nedsmutsad bostad kan leverantören inte utföra flyttstädningen fullt ut till det avtalade priset vilket är baserat på ett normalsmutsigt boende. Ifall en hårt nedsmutsad bostad förekommer debiteras beställaren för en tilläggstid. Beställaren väljer själv att godkänna tilläggstiden.
  3.7 Skulle beställaren inte godkänna tilläggstiden kommer städningen enbart att utföras i de timmar som motsvarar det avtalade priset. Extra städning som kallas grovstädning kostar det 270kr efter RUT-avdrag och läggs till på fakturan.

  4. Avbokningar Beställaren kan avboka flyttstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs minst 72 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 72 timmar innan resulterar i att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.

  5. Nycklar Beställaren ska tillhandahålla leverantören erforderligt antal nycklar, brickor och larmkoder. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska levereras till leverantörs kontor. Efter flyttstädning utförts ska beställaren hämta nycklarna eller samtycka till att nycklarna lämnas i brevlådan.

  6. Garanti
  6.1 Leverantören lämnar 24h garanti efter utförd flyttstädning. Garantin gäller endast om lägenheten stod tom utan möbler eller flyttlådor.
  6.2 Vid anmärkning åtar sig leverantören att lösa det inom 3 arbetsdagar (exlusive helger).

  7. Slumpmässiga fall
  7.1 Leverantören kan bli försenad pga. oförutsedda händelser såsom köer, trafikolyckor eller liknande och detta är ingenting vi kompenserar för om inte felet ligger på vår sida enligt det som står i konsumenttjänstlagen.
  7.2 Leverantören försöker informera i god tid och gör vårt ytterst bästa för att hitta bästa möjliga lösning.
  7.3 Om beställare inte kan vänta kan ni exempelvis låta bostaden stå olåst och uppge portkod, gömma en nyckel osv. Leverantören gör alltid sitt bästa för att hitta en lösning.
  7.4 Beställaren ska informera om förseningen så snart som möjligt. Om beställaren kontaktar oss kan leverantören vänta och debitera för varje påbörjad timme per person. Den kostar 500kr, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.
  7.5 Om beställaren inte informerar om förseningen får leverantören vänta max 20 minuter. Efter denna tid kommer beställaren att debiteras 100% av kostnaden för städtillfället.

  8. Försäkring
  8.1 Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor.
  8.2 Det åligger beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  9. Ändringar
  9.1 Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan parterna skall kunden från leverantören få skriftlig information om. Kund har rätt att frånträda avtalet om ändringarna eller tilläggen inte accepteras.

  10. Tillägg
  10.1 Leverantören kan städa garage, altan, förråd och balkong.
  10.2 Leverantören kan putsa fönster på helinglasad och halvinglasad balkong och glasräcke.

  11. Övrigt
  11.1 Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.
  11.2 Beställaren samtycker till att skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om flyttstädning.

  Integritetspolicy

  Hantering av personuppgifter Vi värnar om säkerheten kring era personuppgifter med största integritet och hänsyn. Vår webbplats är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Certifikatet är till för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar.

  Vilka uppgifter lagrar vi
  Vi samlar in information från dig när du gör en förfrågan, en beställning. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna

  Ändamålet med insamlingen
  Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi, för att kunna hantera och utföra din bokning, din förfrågan eller ditt ärende, måste behandla dina personuppgifter.

  Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vi sparar även information om vilka tjänster du köpt, frågat om och begärt pris på för att kunna upprätthålla en bra kundhantering, utveckla våra tjänster och för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

  Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter
  Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

  Cookie Policy
  Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt på hemsidan. Spårning görs med hjälp av cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats.Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Dessa används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

  Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

  Kontaktuppgifter
  Har du frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill du skicka en begäran.
  Mejl: info@kristallservice.se
  Telefon: 08321471
  Postadress: Gjuterivägen 13, 16867 Bromma

  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Priset är efter RUT-avdrag och kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  Tillbaka
  5/5 - Bekräftelse

  Har du inte huvudet till att städa inför visning? Vi kommer till undsättning!

  Är du på väg att sälja ditt hem varpå din första visning väntar runt hörnet? Då kan vi på Kristall Service hjälpa dig med att frambringa dess potential och allra bästa sidor genom vår visningsstädning.

  Visningsstädning - För en lyckad bostadsförsäljning

  3 sekunder. Det är så lång tid det tar för spekulanter att göra sin första bedömning av den bostad de precis klivit in i. Här gäller det att göra allt man kan för att ge ett så positivt intryck som möjligt samt säkerställa att samma höga intresse bevaras genom hela visningen.

  Med erfarenhet från tidigare städuppdrag och hjälp till ett flertal lyckade försäljningar är vi säkra på kvaliteten som vi oavbrutet levererar och att vi kan hjälpa dig till en lyckad affär.

  Pris från 250 kr/timme inkl. moms och RUT-avdrag

  Visningsstädning - En lönsam investering

  Bostadsförsäljning är en av de största affärerna man genomför under sitt liv och självklart vill man göra allt för att den ska bli lyckad! Det är många moment att hantera men visningsdagen är en av de absolut viktigaste, eftersom det är då potentiella köpare kliver över tröskeln för en närmare titt på bostaden.

  Boka en visningsstädning Stockholm

  Vill du vara säker på att alla som dyker upp på er kommande visning lämnar med ett positivt intryck? Vi hjälper dig gärna med en ordentlig städning för att göra bostaden presentabel och skinande ren inför den stora dagen. Kontakta oss så tar vi fram en passande lösning tillsammans med en offert på arbetet. Glöm inte att meddela oss om potentiella önskemål utöver våra standardmoment.

  Städa inför visningen och gör ett gott intryck på köpare!