Preloader

Storstädning Stockholm

  Ta reda på hur mycket din städning kommer att kosta
  Yta:
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  1/5 - Hur?
  FORTSÄTT
  Välj tillläggstjänster
  Byte av sängkläder (50kr/styck)
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  2/5 - Tilläggstjänster
  FORTSÄTT
  STÄDDATUM
  *Välj vilken dag du föredrar städning
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  3/5 - När?
  FORTSÄTT
  KONTAKTINFORMATION
  *Vi behöver ditt personnummer främst för att kunna göra rutavdrag, men även för att veta vem som är betalningsansvarig vid beställning.
  ADRESS
  ÖVRIG INFORMATION/RABATTKOD
  Lägg till bild
  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Tillbaka
  4/5 - Kontaktinformation
  FORTSÄTT

  Bokningsvillkor för utförande av städtjänster

  1. Allmänt
  Nedanstående villkor reglerar avtalet mellan beställaren och Kristall Service i Stockholm AB hädanefter kallad leverantören.
  1.1
  Begreppsbestämningar
  Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
  Leverantör: Den som utför tjänsten.

  2. Ansvar
  2.1 Leverantör

  * Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.

  * Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.

  * Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (storstädnings checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.

  * Leverantören tillhandahåller nödvändig utrustning och städprodukter som behövs för att utföra tjänsten.

  * Leverantören kan arbeta på en höjd av upp till 4 meter. Beställaren måste då boka tillvalet av lång stege om de vill ha sådan städning. I annat fall kommer leverantören att arbeta på höjder upp till 2 meter.

  * Leverantören rengör inte vattenlås i storstädning.

  2.2 Beställaren
  * Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till med frågor och rapportering

  * Beställaren ska skjuta ut tunga vitvaror som spis, kylskåp, tvättmaskin för att få städat bakom dem då vår personal ej flyttar på vitvaror eller annat möblemang.

  * Beställaren ska montera bort front på badkaret så att vi kan städa under badkaret så gott vi kan.

  * Ugn som har dubbla glas ska kunden montera bort innan för att vi ska kunna städa mellan dem.

  * Beställaren skall förse leverantören med belysning och el i varje rum (extra viktigt under vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb) samt tillgång till varmt och kallt vatten, uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.

  * Beställaren kan beställa tilläggtjänster enligt de priser som finns i kalkylatorn. Beskrivning av tjänster finns i punkt 12 i storstädnings avtalet.

  3. Betalning
  * Leverantören utfärdar faktura dagen efter flyttstädning utförts. Faktura skickas som standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr).

  * Betalning sker till leverantörens bankgiro. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.

  * Vid försenad betalning utgår en påminnelse. Den första påminnelsen är kostnadsfri. Nästa påminnelse kostar 60kr. Vid försenad betalning efter två veckor utgår dröjsmålsränta enligt lag.

  4. Pris
  * Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning, etc.

  * Vid hårt nedsmutsad bostad kan leverantören inte utföra storstädningen fullt ut till det avtalade priset då det är baserat på ett normalsmutsigt boende. Ifall en hårt nedsmutsad bostad förekommer debiteras beställaren för en tilläggstid. Beställaren väljer själv att godkänna tilläggstiden. Skulle beställaren inte godkänna tilläggstiden kommer städningen enbart att utföras i de timmar som motsvarar det avtalade priset. Extra städning som kallas grovstädning kostar 270kr efter RUT-avdrag och läggs till på faktura.

  5. Avbokningar
  * Beställaren kan avboka storstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs minst 72 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 72 timmar innan resulterar i att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället, alternativt kan städtillfället om möjligt bokas om i samråd med leverantören.

  6. Nycklar
  * Beställaren ska tillhandahålla leverantören nödvändigt antal nycklar, brickor och larmkoder. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska levereras till leverantörs kontor. Efter storstädning utförts ska beställaren hämta nycklarna eller samtycka till att nycklarna lämnas i brevlådan.

  7. Garanti
  * Leverantören lämnar 24h garanti efter utförd storstädning. Garantin gäller inte om det inte fanns tillgång till el eller belysning i lägenheten. Vid anmärkning åtar sig leverantören att lösa det inom 3 arbetsdagar (exlusive helger).

  8. Slumpmässiga fall
  * Leverantören kan bli försenad pga. oförutsedda händelser såsom köer, trafikolyckor eller liknande och detta är ingenting vi kompenserar för om inte felet ligger på vår sida enligt det som står i konsumenttjänstlagen. Leverantören försöker informera i god tid och gör vårt ytterst bästa för att hitta bästa möjliga lösning. Om beställare inte kan vänta kan ni exempelvis låta bostaden stå olåst och uppge portkod, gömma en nyckel osv. Leverantören gör alltid sitt bästa för att hitta en lösning.

  * Beställaren ska informera om förseningen så snart som möjligt. Om beställaren kontaktar oss kan leverantören vänta och debitera för varje påbörjad timme per person. Den kostar 500kr, utan någon möjlighet till RUT-avdrag. Om beställaren inte informerar om förseningen får leverantören vänta max 20 minuter. Efter denna tid kommer beställaren att debiteras 100% av kostnaden för städtillfället.

  * Om leverantören märker något som utgör ett hot mot de anställdas hälsa eller liv kommer han eller hon att meddela kunden. I detta fall kommer arbetet inte att utföras inom en meter från faran eller förrän problemet är åtgärdat.

  9. Försäkring
  * Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor. Det åligger beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  10. Ändringar
  * Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan parterna skall kunden från leverantören få skriftlig information om. Kund har rätt att frånträda avtalet om ändringarna eller tilläggen inte accepteras.

  11. Tillägg
  * Leverantören kan städa garage, altan, förråd och balkong.

  * Leverantören kan rengöra ugn invändigt.

  * Leverantören kan rengöra kylskåp och frysskåp invändigt. Beställaren ska stänga av och avfrosta kylen/frysen minst 4 timmar innan städtillfället.

  * Leverantören kan rengöra köksskåp och lådor invändigt. Beställaren ska rensa ut varorna från skåpen och sedan packa dem, om inte annat avtalats.

  * Leverantören kan byta sängkläder. Beställaren ska lämna nya sängkläder på sängen för byte.

  * Leverantören kan tvätta fönstren. Fönsterputsning från utsidan är möjlig om temperaturen är över 0 grader. Beställaren måste lämna nödvändiga nycklar för att öppna fönstren.

  12. Övrigt
  * Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.

  * Beställaren samtycker till att leverantören kan skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om storstädning.

  1. Allmänt

  1.1 Begreppsbestämningar
  1.1.1 Beställare: Den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
  1.1.2 Leverantör: Den som utför tjänsten.

  **1.2 Beställaren skall utse en kontaktperson till vilken leverantörens personal kan vända sig till med frågor och rapportering.

  2. Ansvar

  2.1 Leverantör
  2.1.1 Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt.
  2.1.2 Leverantören skall med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjlig.
  2.1.3 Leverantören förbinder sig att utföra alla de artiklar som anges i bilaga 2 (checklista) och tilläggstjänster köpta av kunden.
  2.1.4 Leverantören tillhandahåller nödvändig utrustning och städprodukter som behövs för att utföra tjänsten.
  2.1.5 Leverantören kan arbeta på en höjd av upp till 4 meter. Beställaren måste boka tillvalet lång stege om de vill ha sådan städning. I annat fall kommer leverantören att arbeta på höjder upp till 2 meter.
  2.1.6 Leverantören dammtorkar bara väggar enligt den checklista som ingår i flyttstädningen. Det betyder att leverantören inte har möjlighet att ta bort fläckar eller märken som inte går bort med en dammtrasa.
  2.1.7 Leverantören rengör inte vattenlås i flyttstädning.

  2.2 Beställaren
  2.2.1 För flyttstädning ska lägenheten stå tom, utan möbler (om inget annat överenskommits).
  2.2.2 Beställaren ska stänga av och avfrosta kylen/frysen minst 5 timmar innan städtillfället.
  2.2.3 Beställaren ska skjuta ut tunga vitvaror som spis, kylskåp, tvättmaskin för att få städat bakom dem då vår personal ej flyttar på vitvaror eller annat möblemang.
  2.2.4 Beställaren ska montera bort front på badkaret så att vi kan städa under badkaret så gott vi kan.
  2.2.5 Ugn som har dubbla glas ska kunden montera bort innan för att vi ska kunna städa mellan dem.
  2.2.6 Beställaren tillhandahåller belysning och el i varje rum. Extra viktigt under vintertid för att vi ska kunna utföra vårt jobb. I de fall där belysning ej finns kan inte garanti lämnas på jobbet.
  2.2.7 Beställaren skall tillhandahålla leverantören tillgång till varmt och kallt vatten, uttömningsmöjlighet samt soprum/soptunna där vi kan slänga en mindre påse med skräp.
  2.2.8 Om leverantören märker något som utgör ett hot mot de anställdas hälsa eller liv kommer han eller hon att meddela kunden. I detta fall kommer arbetet inte att utföras inom en meter eller förrän problemet är åtgärdat.
  2.2.9 Beställaren ska flytta möblerna/lådorna som finns kvar i lägenheten för att säkerställa en åtkomst på minst 1,5 meter till fönstren.

  3. Pris

  3.1 Priset som anges under bokningen kommer inte att ändras om alla uppgifter som beställaren lämnat är sanna. Leverantören har rätt att verifiera de uppgifter som beställaren lämnat. Priset kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  3.2 Leverantören utfärdar faktura dagen efter flyttstädning utförts. Faktura skickas som standard till kundens e-postadress. Faktura kan även skickas som brev (kostar 29kr).
  3.3 Betalning sker till leverantörens bankgiro. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall där skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.
  3.4 Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag.
  3.5 Fönsterputsning av normala fönster ingår i flyttstädningen. Om fönstren är många, svåråtkomliga, stora, höga, har fasta spröjs eller på annat sätt är svårare än vanligtvis så tillkommer en extra kostnad vilket avtalas innan städningen påbörjas. Persienner ingår ej i priset.
  3.6 Vid hårt nedsmutsad bostad kan leverantören inte utföra flyttstädningen fullt ut till det avtalade priset vilket är baserat på ett normalsmutsigt boende. Ifall en hårt nedsmutsad bostad förekommer debiteras beställaren för en tilläggstid. Beställaren väljer själv att godkänna tilläggstiden.
  3.7 Skulle beställaren inte godkänna tilläggstiden kommer städningen enbart att utföras i de timmar som motsvarar det avtalade priset. Extra städning som kallas grovstädning kostar det 270kr efter RUT-avdrag och läggs till på fakturan.

  4. Avbokningar Beställaren kan avboka flyttstädning med full kostnadsreduktion om avbokning görs minst 72 timmar innan städtillfällets början. Avbokning senare än 72 timmar innan resulterar i att kunden debiteras för 50% av kostnaden för städtillfället, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.

  5. Nycklar Beställaren ska tillhandahålla leverantören erforderligt antal nycklar, brickor och larmkoder. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person på plats eller ska levereras till leverantörs kontor. Efter flyttstädning utförts ska beställaren hämta nycklarna eller samtycka till att nycklarna lämnas i brevlådan.

  6. Garanti
  6.1 Leverantören lämnar 24h garanti efter utförd flyttstädning. Garantin gäller endast om lägenheten stod tom utan möbler eller flyttlådor.
  6.2 Vid anmärkning åtar sig leverantören att lösa det inom 3 arbetsdagar (exlusive helger).

  7. Slumpmässiga fall
  7.1 Leverantören kan bli försenad pga. oförutsedda händelser såsom köer, trafikolyckor eller liknande och detta är ingenting vi kompenserar för om inte felet ligger på vår sida enligt det som står i konsumenttjänstlagen.
  7.2 Leverantören försöker informera i god tid och gör vårt ytterst bästa för att hitta bästa möjliga lösning.
  7.3 Om beställare inte kan vänta kan ni exempelvis låta bostaden stå olåst och uppge portkod, gömma en nyckel osv. Leverantören gör alltid sitt bästa för att hitta en lösning.
  7.4 Beställaren ska informera om förseningen så snart som möjligt. Om beställaren kontaktar oss kan leverantören vänta och debitera för varje påbörjad timme per person. Den kostar 500kr, utan någon möjlighet till RUT-avdrag.
  7.5 Om beställaren inte informerar om förseningen får leverantören vänta max 20 minuter. Efter denna tid kommer beställaren att debiteras 100% av kostnaden för städtillfället.

  8. Försäkring
  8.1 Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet. Leverantören har ansvarsförsäkring via Länsförsäkring som täcker personskada och sakskada upp till 10 miljoner kronor.
  8.2 Det åligger beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd.

  9. Ändringar
  9.1 Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan parterna skall kunden från leverantören få skriftlig information om. Kund har rätt att frånträda avtalet om ändringarna eller tilläggen inte accepteras.

  10. Tillägg
  10.1 Leverantören kan städa garage, altan, förråd och balkong.
  10.2 Leverantören kan putsa fönster på helinglasad och halvinglasad balkong och glasräcke.

  11. Övrigt
  11.1 Beställaren samtycker till att fotografera utfört arbete och eventuella skador. Leverantören har möjlighet att dela dessa bilder på sina sociala medier och hemsida.
  11.2 Beställaren samtycker till att skicka en länk till reco.se för att kunna lägga upp en åsikt om flyttstädning.

  Integritetspolicy

  Hantering av personuppgifter Vi värnar om säkerheten kring era personuppgifter med största integritet och hänsyn. Vår webbplats är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Certifikatet är till för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar.

  Vilka uppgifter lagrar vi
  Vi samlar in information från dig när du gör en förfrågan, en beställning. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna

  Ändamålet med insamlingen
  Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi, för att kunna hantera och utföra din bokning, din förfrågan eller ditt ärende, måste behandla dina personuppgifter.

  Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vi sparar även information om vilka tjänster du köpt, frågat om och begärt pris på för att kunna upprätthålla en bra kundhantering, utveckla våra tjänster och för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

  Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter
  Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

  Cookie Policy
  Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt på hemsidan. Spårning görs med hjälp av cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats.Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Dessa används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

  Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

  Kontaktuppgifter
  Har du frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill du skicka en begäran.
  Mejl: info@kristallservice.se
  Telefon: 08321471
  Postadress: Gjuterivägen 13, 16867 Bromma

  Pris per tillfälle efter RUT-AVDRAG
  0
  fullt pris (i avsaknad av RUT-AVDRAG)
  0
  Priset är efter RUT-avdrag och kan komma att justeras beroende på antal rum, möblering, omfattning etc.
  Tillbaka
  5/5 - Bekräftelse

  Har du inte huvudet till att storstäda? Vi kommer till undsättning!

  Allmänstädning av hus och lägenheter är den perfekta lösningen för människor som uppskattar när det är skinande rent och organiserat. Allmänna städtjänster används oftast vid lägenhetsbyte eller flytt. En storstädning Stockholm är absolut nödvändig minst några gånger om året för att noggrant städa platser där vi inte städar regelbundet.

  Det är också bra att använda sig av storstädning inför viktiga händelser, såsom försäljning av fastigheter. Allmänstädning kräver fokus såväl som noggrannhet. Därför är det värt att anförtro sig till proffsen hos städföretaget Kristall Service, som i ett ögonblick tar hand om röran som håller kunden vaken under natten. Varje städning utförs av 1-2 personer.

  Storstädning av lägenheter och hus är en mer omfattande tjänst än vanlig städning. Av omsorg för utrymmets estetik och därmed våra kunders välmående, lägger vi extra mycket kraft på vårt arbete. Vilket resulterar i tillfredsställelse och ett långvarigt samarbete.

  Vi erbjuder ett individuellt förhållningssätt till varje kund och vi bekantar oss med dennes förväntningar. Vi värdesätter kontakten med kunden under varje moment av samarbetet. Vi visar pålitlighet, noggrannhet och arbetet utförs med hänsyn till säkerhetsreglerna.

  Pris från 250 kr/timme inkl. moms och RUT-avdrag

  I priset ingår rengöringsmedel och mikrofiber trasor.
  Få reda på mer

  Lite fakta om Storstädning Stockholm

  Vår Storstädningstjänst i Stockholm är omfattande och inkluderar en mängd olika rengöringsåtgärder för att ge ett noggrant och komplett resultat. Utöver de grundläggande uppgifterna såsom dammsugning och våttorkning av golv, rengöring av möbler och desinficering av badrum och kök, så utför vi också mer detaljerade åtgärder såsom avlägsnande av fläckar, polering av ytor och rengöring av inredningsdetaljer. Vårt fokus ligger på att leverera en service av högsta kvalitet som uppfyller våra kunders förväntningar och behov.

  För att säkerställa effektivitet och noggrannhet vid Storstädning i Stockholm använder vi en kombination av välutbildad personal, professionella rengöringsprodukter och modern utrustning. Vi har utvecklat noggrant planerade städrutiner som säkerställer att varje yta och hörn rengörs ordentligt och inget glöms bort. Dessutom genomför vi regelbundna interna kontroller och kvalitetsgranskningar för att säkerställa att våra höga standarder upprätthålls och för att möta våra kunders förväntningar.

  Absolut, vår Storstädningstjänst i Stockholm är fullständigt anpassningsbar för att möta våra kunders unika behov och preferenser. Vi förstår att varje kund har olika förväntningar och krav när det gäller städning, därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster som kan anpassas efter specifika önskemål och schema. Vårt mål är att skapa en personlig och tillfredsställande upplevelse för varje kund, oavsett om det gäller ett hem, kontor eller annat utrymme.

  Fördelarna med att använda professionell Storstädningstjänst för kunder i Stockholm är många och omfattar bland annat sparad tid och ansträngning, garanterad renlighet och hygien, förbättrade arbetsförhållanden och en ökad känsla av välbefinnande. Genom att överlåta städningen till experter kan kunderna vara säkra på att deras hem eller kontor rengörs på ett effektivt och noggrant sätt, vilket frigör tid och energi för andra viktiga uppgifter och aktiviteter.

  För att säkerställa kundnöjdhet vid utförandet av våra Storstädningstjänster i Stockholm tillämpar vi strikta kvalitetskriterier och kontrollprocesser. Det inkluderar regelbundna utvärderingar och feedback från våra kunder för att säkerställa att deras förväntningar och behov tillgodoses. Dessutom genomför vi kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal för att säkerställa att de är uppdaterade med de senaste teknikerna och bästa metoderna inom städning. Vårt mål är att leverera en överlägsen städupplevelse som överträffar våra kunders förväntningar och ger dem en känsla av tillfredsställelse och förtroende.